Gemeente Elburg 2022.05.06 BW 8738 2. Foto: Loco Media Groep

Gemeente Elburg 2022.05.06 BW 8738 2. Foto: Loco Media Groep

ELBURG - Afgelopen maandag zijn de wethouders officieel door de gemeenteraad benoemd. Hierna heeft het kersverse college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld. Dit heeft geleid tot de onderstaande verdeling van de taken.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal

Bestuur, verkiezingen, interbestuurlijke samenwerking, externe betrekkingen en internationale samenwerking, waaronder Hanze en stedenband Haselünne, organisatie, P&O en bedrijfsvoering, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, handhaving.

Wethouder Henk Wessel (1e loco; vervanger van wethouder Lyda Sneevliet)

Economische zaken, verkeer, openbaar groen, natuur en landschap, milieu, afval en riool, haven, (exploitatie en onderhoud), Kopse Waard, winkelcentrum ’t Harde, centrumfunctie Doornspijk.

Wethouder Willem Krooneman (2e loco; vervanger van wethouder Bertus Jeensma)

Volksgezondheid, jeugd, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), subsidiebeleid, onderwijs (incl. gebouwen), accommodatiebeleid en zwembad.

Wethouder Bertus Jeensma (3e loco; vervanger van wethouder Willem Krooneman)

Burgerzaken en dienstverlening, communicatie en inwonerparticipatie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, sport en buitensportaccommodaties, cultuur, inclusiviteitsbeleid en toegankelijkheid, Vesting, projectwethouder realisatie havenvisie en ontsluiting bedrijventerrein Kruismaten, gemeentekantoor.

Wethouder Lyda Sneevliet (4e loco; vervanger van wethouder Henk Wessel)

Financiën, ruimtelijke Ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen), volkshuisvesting, bouwen (vergunningverlening) en Welstand, aanjagen woningbouw.

Dit overzicht betreft een verkorte weergave van de portefeuilleverdeling, het volledige overzicht staat op www.elburg.nl

Deel dit artikel