raadszaal1. Foto: Loco Media Groep

raadszaal1. Foto: Loco Media Groep

WEZEP - De vorming van een coalitie verloopt bizar. Uit de brief van de CU begrijp ik dat men niet wil verder praten.Drie oorzaken geeft CU hiervoor. Een stentor artikel waarin fractievoorzitter van ABO aangeeft dat het allemaal wel wat sneller kan. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Maar is dat een reden om het gesprek te staken? Tweede reden. Bij de advertentie van de ABO wethouder staat al een functie pakket. Hetzelfde als bij de vorige wethouder. Als we er vanuit gaan dat SGP en CU de huidige wethouders wederom voordragen, is het vrij logisch dat de ABO wethouder ook het huidige pakket krijgt.

Derde reden is de wethouder van elders. Niets nieuws onder de zon. Sinds de oprichting van ABO is vastgelegd dat men altijd een wethouder elders zoekt. ( ondergetekende heeft dit zelf destijds vastgelegd). Overigens komt de SGP wethouder al vele jaren van elders. Kortom, dit kan nooit de reden van het vast lopen van de besprekingen zijn. CU geeft ook aan dat de Zondagsrust een struikelblok was. Dat was acht jaar geleden ook. Toen hebben we dat binnen enige minuten opgelost. Kortom, ook dit kan geen reden zijn voor het mislukken van de coalitievorming.

Hoe nu verder? CDA mag als tweede keus aanschuiven. Ze moeten even bij het kruisje tekenen voor de Zondagsrust. Ik kan me niet voorstellen dat CDA dit wil.Een andere mogelijkheid is het CVO. Wat de Zondagsrust betreft komt het dan wel goed. Maar alle partijen gaven aan dat er geen plaats was voor het CVO in een college. De inkt van dat verhaal is nog niet droog of de politiek verandert van mening. Ook dit kan ik mij niet voorstellen. Het is overigens opmerkelijk dat het SGP zwijgt.

Hoe nu verder? Komende maandag gaat de raad hierover spreken. Mogelijk komt dan het echte verhaal boven water. Waarschijnlijk niet. Het is beter dit geheel snel te vergeten. Stop met modder gooien. Bedank de huidige formateur voor zijn diensten. Vraag een verstandig iemand de gesprekken te begeleiden. Spreek in beslotenheid met elkaar. Het probleem van de Zondagsrust is zeer eenvoudig op te lossen.

Een coalitie met CU, ABO en SGP blijft het beste. Wil SGP niet dan maar CU,ABO en CDA.

Met vriendelijke groet

Huub Verberk

Deel dit artikel