RAADELBURB. Foto: Loco Media Groep

RAADELBURB. Foto: Loco Media Groep

ELBURG - Begin mei werd het Bestuursakkoord gepresenteerd door de vier collegepartijen en een nieuw college gekozen. Op woensdag 18 mei 2022 komt de gemeenteraad bij elkaar in een bijzondere raadsvergadering om het Bestuursakkoord inhoudelijk te bespreken. Met het Bestuursakkoord hebben de vier partijen aangegeven wat zij de komende vier jaar willen bereiken. De uitvoering van het programma is in handen van het nieuwe college van B&W.

Doordat de samenwerkende partijen zich in het bestuursakkoord beperken tot hoofdlijnen biedt het akkoord veel ruimte voor raadsleden, die hier een andere mening over hebben.

Kortom: fracties gaan op 18 mei met elkaar in gesprek met als doel het akkoord nog beter te maken, door bijvoorbeeld aanvullingen op de tekst voor te stellen.

De vergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal. Hoe kan ik de vergadering bijwonen / zien?

Belangstellenden kunnen de vergaderingen in beeld en geluid volgen via de website. De vergadering is rechtstreeks te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Daar kunt u de vergaderingen ook terugkijken. Of u kunt de vergadering ook volgen via www.loemedia.nl

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel