Huis der Provincie. Foto: Provincie Gelderland

Huis der Provincie. Foto: Provincie Gelderland

ARNHEM - Uitkoop van industrie, extra investeren in verduurzaming én het uitkopen van veehouderijen. De provincie Gelderland heeft een pakket aan maatregelen klaarliggen om de stikstofcrisis aan te pakken. En daar is een half miljard euro voor nodig.

Het kabinet vroeg aan de provincies om plannen om de boel te versnellen. Gelderland wil meehelpen, maar heeft een keiharde voorwaarde: het is alles of niks. "Dit is een pakket met draagvlak, daar kan niet in geshopt worden. Je wil het evenwicht behouden tussen opkoop en ook perspectief geven. Je kan niet alleen het opkoopdeel er uit pakken, dat past niet in Gelderland", vertelt gedeputeerde Peter Drenth.

Opkoop van industriebedrijven

De provinciebestuurder speelt het hard. "Het ligt op tafel, maar er is prima overleg met het ministerie hoor. Deze minister staat daar ook voor open. We gaan zien hoe ze tegen dit plan aankijken."

Een van de opvallende punten is het uitkopen van industriële bedrijven, net zoals bij agrariërs op basis van vrijwilligheid. "We hebben geen gesprekken, maar we weten dat een aantal wel wil verhuizen of zelfs stoppen. En ook in de industrie heb je er aantal die voor stikstof op hele vervelende plekken zitten. Als daar kandidaten komen, willen we daar op inspringen."

'We kunnen niet langer wachten'

Er moet volgens Drenth echt tempo worden gemaakt. "We kunnen niet langer wachten." Vooral voor de zogenoemde PAS-melders dringt de tijd. Dat zijn vooral agrariërs die geen vergunning voor stikstof nodig hadden - een melding was in het verleden voldoende - maar door een uitspraak van de Raad van State plots in overtreding zijn. De provincie wil niet handhaven omdat deze bedrijven te goeder trouw hebben gehandeld.

Zie ook: Dit zijn de grootste uitstoters van stikstofoxiden in onze provincie

Maar die boeren moeten volgens Drenth wel snel geholpen worden. De provincie heeft een zogenoemde stikstofbank, waar rechten in zitten die de boeren zouden kunnen helpen. Die rechten zijn verworven met opkoopregelingen. "Wij willen dat het kabinet daar een vergoeding voor geeft, zodat wij de rechten aan de boeren kunnen geven en zelf de bank weer kunnen vullen."

Want zo zegt hij, er moet nu echt een begin worden gemaakt. "Met die rechten kunnen we niet alle Pas-melders helpen, maar het maakt in ieder geval een begin."

De provincie voert de druk op het Rijk in ieder geval flink op. "Er moet nu snel budget komen om echt aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij."

'Overleg met minister gaat prima'

In de media verschenen berichten dat het overleg tussen het kabinet en de provincies moeizaam gaat, er zou zelfs een crisisoverleg in de vorm van een heisessie zijn. Onzin, zegt Drenth. "Dat is echt pure kul, het is goed om gewoon ontspannen met elkaar van gedachten te wisselen. Er is geen crisisoverleg, wat niet wil zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent."

Deel dit artikel