- In maart dit jaar mogen we weer: onze eigen lokale volksvertegenwoordigers kiezen. En dat merk je: politieke partijen roeren zich, en media besteden er aandacht aan. Gelukkig, want er is meer dan de Tweede kamer. Er is verandering en reuring. Partijen gaan, partijen komen. Wie buiten de raad blijft of erin komt is aan ons als kiezers. En er valt wat te kiezen! Hoewel het goeddeels koffiedik kijken is waag ik toch vanaf de zijlijn een paar gedachten.

Opvallend is het afhaken van de PvdA, in de laatste fase samenwerkend met Burgerbelang, een eenpersoonsafsplitsing van de ABO. Ik ben geen socialist, maar vind het wel een beetje jammer dat zo de stem van de sociaal-democratie verdwijnt. Tenzij andere partijen iets daarvan willen uitstralen in hun programma, wat nog moet blijken. Belangrijk is de vraag wat de PvdA-stemmers nu gaan doen. D66, dat al eerder een gooi deed naar een raadszetel en dat nu weer doet, lijkt een niet voor de hand liggend alternatief; dan nog eerder ABO.

Met zoveel wisselende gezichten is het even wennen. Het CDA zal met de nieuwe lijsttrekker mogelijk ook een nieuw politiek gezicht krijgen. Bij de ChristenUnie ook veel nieuwe mensen, maar zowel lijsttrekker als beoogd wethouder draaien al lang mee. ABO heeft inmiddels een meer stabiele bedding gevonden, de VVD is al heel lang een vertrouwde deelnemer in de raad, maar ook deze beiden komen met nieuwe kandidaten. Bij D66 moet blijken of het gedachtegoed van de lokale neo-liberalen deze keer wel aanslaat bij de bevolking en tot een zetel leidt. De idealen van de nieuwe partij Duurzaam Oldebroek komen goeddeels ook voor in de programma’s van andere partijen; toch is het bemoedigend dat jonge mensen werk willen maken van hun idealen en daar verantwoordelijkheid voor aan durven gaan.

Wat speciaal aandacht trekt is het uit de SGP voortgekomen CVO: het Christelijk Verbond Oldebroek. Ik heb geen scherp zicht op wat er binnen de SGP precies is gebeurd. Mediaberichten noemen de stijl van politiek bedrijven door ex-fractiegenoot Tom de Nooijer, de kennelijk gebrekkige communicatie daarover door het bestuur, en de onderschatting van wat de achterban wilde. Inmiddels is dus het CVO gevormd rond de persoon van De Nooijer. Wordt het CVO een soort ‘SGP-light’, of een lokale conservatieve partij met een eigen koers? De kandidaten blijven landelijk wel SGP stemmen. Van hen komt er één uit Wezep, de overigen uit Oldebroek en Oosterwolde, niet toevallig ook het belangrijkste voedingsgebied voor de SGP. Wat zullen de gevolgen zijn voor de lokale SGP?

Met het vertrek van ervaren raadsleden is er helaas altijd enige ‘braindrain’. Toch is het gezond dat er nieuwe gezichten komen. Er zijn natuurlijk meer factoren te noemen, zoals de vraag of en hoe sympathisanten van met name PVV en Forum gaan stemmen. Wat we echt nodig hebben zijn betrouwbare kandidaten, geen avonturiers die tijdens de rit afhaken om voor zichzelf te beginnen. Een helder en realistisch partijprogramma is essentieel voor een goed bestuur; maar minstens zo belangrijk is dat je de uitvoering daarvan in handen kunt geven van mensen die het vertrouwen waard zijn. Raadsleden zitten er om burgers recht te doen, niet om hen als klant te bedienen. Het gaat om het collectieve belang, dat wat goed is voor een samenleving als geheel. Zo weet je wat je mag verwachten als je stemt in maart.

Wie nog niet weet waarvoor of op wie te stemmen doet er goed aan eens serieus te bladeren in de programma’s van de partijen, en daarna te letten op de kwaliteiten van de kandidaten: heb ik er vertrouwen in dat deze vrouw of die man in staat is de goede dingen te doen? Je kunt hen er ook naar vragen natuurlijk. Maar zo kom je er wel uit. En dan na 16 maart in de praktijk nagaan of je de goede keuze hebt gedaan. Politiek, altijd spannend.

Ton van Leijen (avanleijen@lijbrandt.nl)

Deel dit artikel