ELBURG - Algemeen Belang, ChristenUnie, LEV en CDA vormen samen het nieuwe college. Alle vier de partijen krijgen een wethouder. De vier partijen gaan vier jaar lang samenwerken.

Wat wil het college gaan doen?

Het college wil met de inwoners in gesprek. In simpele taal. Meeluisteren en -denken. Het zoekt samen naar wat WEL kan.

Het college wil gaan voor de jeugd. Met hulp aan ouders en de jongeren. Meer vrijetijdsbesteding voor onze kinderen. Goede scholen. En zoveel mogelijk onderwijs tot 18 jaar in Elburg.

Het wil letten op de mensen die een extra steuntje nodig hebben. Mensen met dementie, of een beperking. Niet iedereen kan goed lezen en schrijven. En ook voor Lhbtiq+ moet het sociaal veilig zijn. Iedereen doet mee.

Het college is voor gezond leven: bewegen, gezond eten, weinig alcohol, geen drugs.

Het college wil huizen bouwen. Voor iedereen. Bij alle kernen. Ook in het buitengebied. Het gaat voor een nieuw centrum rondom De Deel in Doornspijk.

Ht college gaat nadenken wat het met het buitengebied willen. Is het buitengebied voor de boeren, voor windmolens, om te wonen, als natuur.

Het college vindt zon op daken belangrijk. Het wil zuinig zijn op ons buitengebied en wil pas grote zonneparken en windmolens, als de daken vol liggen.

Toerisme: Het college wil meer mogelijkheden om te overnachten, meer watersport, de strekdam beter gebruiken.

Het gaat voor een betere toegang van Kruismaten.

De kosten voor afval, riool en OZB blijft laag.

In september zal het college aangeven hoe het deze punten gaanuitvoeren.

De wethouders zijn:

Henk Wessel (AB)

Willem Krooneman (CU)

Bertus Jeensma (LEV)

Lyda Sneevliet CDA)

Deel dit artikel