OLDEBROEK - In de afgelopen commissievergadering van 22 juni is de informatienota van het college over de flexwoningen in Oldebroek, Wezep en Hattemerbroek op de agenda geplaatst. Het college informeert in deze brief de raad over de stappen die ze wil doorlopen. De echte besluitvorming of flexwoningen passen op deze locaties zal later in het jaar plaats moeten vinden.

Wij begrijpen de zorgen, boosheid en onzekerheid van de omwonenden. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de commissievergadering. De omwonenden voelen zich overvallen over deze plannen, missen op basis van de gestuurde brief participatie en ze maken zich zorgen over de speelplekken en ontmoetingslocaties waar de locaties nu voor worden gebruikt. Wij begrijpen dat zij zich zorgen maken over deze woningen in hun buurt en dat ze zich afvragen wie er komen wonen. Er is gewoon nog veel onduidelijkheid.

Wij hebben het college gevraagd om de zorgen van de omwonenden serieus te nemen en zich maximaal in te spannen om de bezwaren en zorgen weg te nemen. De fractie van de ChristenUnie vindt het de juiste volgorde dat het college eerst met de inwoners in gesprek gaat voordat er verdere plannen worden ontwikkeld. Het college heeft hiervoor informatieavonden georganiseerd en dat geeft de mogelijkheid voor inwoners om hun vragen te stellen en hun zorgen te uiten. Maak hier gebruik van en laat weten wat u van de plannen vindt.

Als gemeenteraad hebben we in 2021 het woonbeleid vastgesteld en daarin opgenomen dat we tijdelijke woningen als mogelijkheid zien in onze gemeente. Als fractie van de ChristenUnie hebben we toen aangeven dat wij niet enthousiast zijn over tijdelijke woningen, maar dat we het zien als een noodmaatregel.

De woningnood onder starters is op dit moment zo hoog dat wij snappen dat deze noodmaatregel nu wordt ingezet. Er zijn te veel inwoners die geen woning kunnen kopen of huren of te lang op een wachtlijst staat. We moeten nu wat doen en dat hebben we als politiek ook beloofd. De vraag of de voorgestelde locaties de juiste locaties zijn wordt later dit jaar genomen.

We hebben dit in de commissie ruimte en leefomgeving van 22 juni besproken. De fractie van de ChristenUnie had liever na de informatieavond gesproken over dit onderwerp, om zo ook de reactie van omwonenden op de informatieavonden mee te nemen. We hebben de wethouder meegegeven om goed te luisteren naar de inwoners en deze input ook serieus te nemen. Waarbij het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven om te zoeken naar een oplossing voor de woningnood.

Communicatie is cruciaal in dit proces en de communicatie tot nu toe is niet goed gegaan. Dat moet beter en dat hebben we in de commissie aan het college meegegeven.

Wij zullen het verdere proces kritisch volgen en laat onze fractie weten als u hier verder met ons over door wilt praten.

Fractie van de ChristenUnie

Deel dit artikel