OLDEBROEK - Hoe gemakkelijk de vorming van een nieuw college leek na de verkiezingen, helaas is de werkelijkheid anders. Partijen die niet verder kunnen met elkaar om welke reden dan ook. Burger en kiezer begrijpen niet waarom. Verkozen raadsleden denken niet constructief mee om tot een nieuw college te komen.

“Nee, politiek is geen spel. Wat CDA betreft is politiek verantwoordelijkheid nemen. “

De kiezer heeft gekozen. Alle raadsleden hebben de taak een constructieve raad te vormen. Zij moeten de gemeente Oldebroek en haar kiezers dienen.

Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid en gaat uit van eigen kracht en standpunten.

Het CDA is gevraagd deel te nemen aan een nieuw college. Uiteraard nemen wij deze verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met de CU en SGP. Daarom werken we intensief samen om te komen tot een nieuw bestuursakkoord.

Het CDA staat klaar met een enthousiast team fractieleden en adviseurs. Samen werken zij met passie aan een mooier Oldebroek. In de commissie Ruimte en Leefomgeving nemen Jan Dijkstra en Niels ten Hove plaats. In de commissie Samenleving en Bestuur en de commissie Financiën nemen Gertie Scholten en ikzelf plaats.

Graag stellen wij Beerd Flier voor als kandidaat wethouder voor het CDA. Samen zetten wij onze kwaliteiten en deskundigheid in om onze gemeente nog mooier en beter te maken voor alle inwoners.

Samen met u werken wij aan:

• Wonen en bouwen;

• Zorg, preventie en jeugd;

• Veiligheid;

• Duurzaamheid;

• Recreatie en Vrije tijd.

In de nieuwe werkelijkheid zoeken we samen met boeren naar oplossingen om de stikstofcrisis te beteugelen. Een oplossing die recht doet aan de vele boeren en gezinnen en toeleverende bedrijven in onze gemeente.

Het CDA geeft ruimte, die belofte maken we de komende vier jaar waar.

Wilco van der Horst, CDA Oldebroek.

Deel dit artikel