ELBURG - Wilt u namens uw vereniging of instelling subsidie aanvragen voor het jaar 2023? Doe dit dan voor 1 september 2022.

Hoe aanvragen?

Het digitale aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Elburg: www.elburg.nl/subsidie. Hier vindt u ook meer informatie of uw vereniging voor subsidie in aanmerking komt.

Om subsidie aan te vragen moet u inloggen met E-herkenning (voor verenigingen en instellingen) of met DigiD (voor personen). Wanneer u geen E-herkenning of DigiD heeft, kunt u een mail sturen naar gemeente@elburg.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier via de e-mail of de post.

Voor wanneer aanvragen?

De aanvraag moet uiterlijk 1 september 2022 bij ons binnen zijn.

Aanvragen die wij na 1 september 2022 ontvangen kunnen buiten behandeling worden gelaten!

Uitstel

Lukt het niet de subsidieaanvraag voor 1 september 2022 in te dienen. Vraag dan uitstel aan. Stuur een e-mail naar gemeente@elburg.nl waarin u schrijft waarom u om uitstel vraagt en tot wanneer. Ook dit verzoek moet uiterlijk 1 september 2022 bij ons binnen zijn.

Mijn Elburg

Nieuw dit jaar is Mijn Elburg. Wanneer u de subsidie digitaal aanvraagt, kunt u via Mijn Elburg volgen hoe het staat met de voortgang en de afhandeling. Het is ook mogelijk om zelf documenten toe te voegen of om een bericht te sturen. Meer informatie over Mijn Elburg leest u op www.elburg.nl/Mijnelburg

Deel dit artikel