ELBURG - De gemeente Elburg werkt samen met de gemeente Oldebroek aan een betere scheiding van de afvalstromen. Nu heeft de gemeenteraad van de Gemeente Elburg afgesproken dat Diftar wordt ingevoerd. De afvalkosten worden gesplitst. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht en een bedrag dat elk jaar kan veranderen. De groene en blauwe container vallen onder het vaste bedrag. Het restafval in de grijze container valt onder het bedrag dat kan veranderen.

Nu heeft de gemeenteraad aangegeven dat de Diftar ingevoerd mag worden wanneer de nieuwe milieustraat klaar is. Tegen de plannen voor de aanleg van een grondstoffenstation/milieustraat hebben bedrijven beroep aangetekend. De Raad van State heeft de datum van de behandeling van dit beroep nog niet vastgesteld.

Het lukt niet om de milieustraat voor 1 januari in gebruik te nemen. Dit betekent dat de Gemeente Elburg Diftar pas vanaf 1 januari 2024 gaat invoeren. Verwacht wordt dat ruim voor die tijd de milieustraat in gebruik is genomen.

Deel dit artikel