- De beide Streekarchieven op de Noord Veluwe gaan de mogelijkheden voor een samenvoeging verkennen. Het gaat om het Streekarchief van Epe, Hattem en Heerde en om dat van de Noordwest Veluwe. Hier maken Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Elburg deel van uit.

De colleges van burgemeester en wethouders van Epe, Hattem en Heerde hebben tot zo’n verkennend onderzoek besloten en het Streekarchief Noordwest-Veluwe staat hier positief tegenover. Deze verkenning start na de zomervakantie.

Aandachtspunten

Gemeenten moeten hun oudere archieven fysiek en digitaal bewaren en er op toezien dat nieuwe(re) archiefstukken goed worden beheerd. Epe, Hattem en Heerde willen er voor zorgen dat deze taken ook in de toekomst goed kunnen worden uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten zijn: bestaande en nieuwe eisen waaraan archieven moeten voldoen en de personele bezetting. Zo is de termijn voor openbaarmaking van stukken in de nieuwe Archiefwet gehalveerd van 20 naar 10 jaar. Daarnaast heeft het Streekarchief Noordwest-Veluwe al een oplossing gevonden voor de opslag en het beheer van digitale archieven: een e-depot. Epe, Hattem en Heerde kunnen zich hier via een samenvoeging van beide streekarchieven bij aansluiten. Een samenvoeging levert ook een groter team aan medewerkers op met meer specifieke deskundigheid.

Cultuur en erfgoed

Twee andere wensen van het Streekarchief Epe, Hattem en Heerde zijn: meer aandacht kunnen geven aan cultuur- en erfgoedtaken (bijvoorbeeld via educatieve activiteiten voor jong en oud) en het verbeteren van de service aan de deelnemende gemeenten, inwoners en geïnteresseerden. Een krachtenbundeling biedt meer ruimte om deze wensen te realiseren.

Datum

Na dit onderzoek wordt bekeken of – en zo ja per wanneer – beide streekarchieven worden samengevoegd. Valt de verkenning positief uit dan wordt mogelijk gekozen voor de datum 1 januari 2024.

Deel dit artikel