ELBURG - Met op de achtergrond het decor van de Botterwerf heeft de gemeente met Prins Bouw de afspraak om 50 koop- en huurappartementen te bouwen ondertekend. De naam van dit project is De Nieuwe Haven. Hierin is ook ruimte voor winkels en horeca.

Wethouder Bertus Jeensma is erg blij met de plannen voor deze plek: “Dit deel van de haven was sterk aan een verbetering toe. Ook genereren we hiermee nieuwe woningen. Gisteren heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. De ondertekening van vandaag brengt het project een stap dichterbij.”

Het project De Nieuwe Haven bestaat uit drie bouwblokken. Twee daarvan komen aan de Havenkade en die bieden ruimte aan 39 luxe huurappartementen. Het derde appartementencomplex komt aan de J.P. Broekhovenstraat. Hierin komen 11 appartementen en die zijn bedoeld voor de sociale woningmarkt. Dit gebouw krijgt enkele kenmerken mee van de oude palingrokerij: een brede schoorsteen en een wit gestuukte gevel, als van een oude fabriek. Overigens is het beeld van de gebouwen nog niet af. Dit geldt wel voor het volume. Het grootste deel bestaat uit 3 bouwlagen met een kap. Op enkele plekken ‘piekt’ het project met een vierde bouwlaag, met een kap. Meer informatie over het project staat op https://denieuwehavenelburg.nl/.

Participatie

Voordat de voorlopige plannen zijn vastgesteld heeft Prins Bouw al met partijen en omwonenden gesproken. Hieruit blijkt dat er veel enthousiasme voor de plannen maar ook dat niet alle partijen het hiermee eens zijn. Verschillende partijen vragen zich af of de bouwvolumes wel passend zijn. Ook hebben zij vraagtekens gesteld bij de architectonische uitstraling. Wel zijn de bezwaren van mensen die in de buurt wonen zoveel mogelijk verwerkt in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan. Verder kijkt de gemeente samen met Prins Bouw en verschillende betrokkenen naar de mogelijkheden van het definitieve ontwerp. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 24 augustus voor 6 weken ter inzage voor zienswijzen.

“Eerst kan iedereen nu kennis nemen van de plannen,” zegt wethouder Bertus Jeensma. “Daarna gaan we in gesprek met hen die ruimte zien voor verbetering. Het is een mooie versterking van het havengebied. En deze woningen met enkele winkels en/of horeca bieden een mooie overgang tussen Kruismaten en de Vesting. Ik denk dat het goed is wanneer hier meer mensen komen te wonen. Uiteraard willen we dat de huidige bedrijfsmatige en recreatieve activiteiten gewoon kunnen doorgaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we er samen uitkomen.”

Deel dit artikel