ELBURG - In de VEG Elburg wordt vrijdag 2 september een gezellige middag gehouden voor, zoals de organisatie het noemt, mensen met een bovengemiddelde leeftijd. Aanvang 14.30 uur.

Ingrediënten zijn:

- Koffie of thee met iets lekkers

- Tijd voor ontmoeting

- Bemoediging vanuit de Bijbel

- Samen zingen uit de Joh. de heer bundel

Belangrijk detail, deze activiteit is niet aan kerk gebonden, iedereen is welkom...

Dus kent u ouderen die hier naar toe zouden willen? Van harte welkom!

Adres:

Vrije Evangelische gemeente, Boterbloem 15 , Elburg

Informatie?

Neem contact op met Christiaan van Renselaar, tel. 06-55515571

Deel dit artikel