OLDEBROEK - Het reces is afgelopen. Een mooi moment om nog even kort terug te kijken naar de eerste maanden van CVO in de raad na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vooral: vooruitkijken, naar het komende jaar. Wat zijn de grote uitdagingen die op Oldebroek afkomen?

De eerste maanden

De eerste maanden in de raad werden vooral gestempeld door de formatie van een nieuw college. Volgens CVO een valse start van deze periode. In de raadszaal, op social media en online hebben wij bij elke ontwikkeling telkens de visie van CVO ingebracht en weergegeven. Dit geldt ook voor het later gepresenteerde bestuursakkoord, waarbij voor CVO helaas de teleurstelling overheerste.

Echter, in deze eerste maanden is ook veel ander werk verzet, met vaak positief resultaat! Zo werd vanuit de gehele raad Loco Media Groep gesteund. Hetzelfde geldt met een raadsbreed ingediende motie voor onze boeren. Daarnaast stemde CVO vóór de uitbreiding van basisschool De Schaapskooi in Wezep, zodat daar nu eindelijk voldoende plek gaat komen voor de scholieren. Dit voorstel werd vervolgens ook aangenomen. Ook over de onveilige Zuiderzeestraatweg stelde CVO schriftelijke vragen aan het college, omdat de verkeerssituatie onhoudbaar is geworden. En last but not least: CVO liet duidelijk van zich horen bij het weghalen van de omgekeerde Nederlandse vlaggen. Selectief, in onze ogen.

Resultaat voor CVO

Ondanks dat CVO de komende jaren haar werk in de raadszaal zal doen vanuit de oppositierol, hebben we in de eerste maanden ook al daadwerkelijk impact gehad, waarmee verschillende zaken zijn gerealiseerd. Zo bood de Oldebroekse informateur, Reinier Mulder, excuses aan na vragen van CVO-fractievoorzitter Tom de Nooijer, tijdens een raadsvergadering over diens polariserende tweets. Maar ook bij het debacle rondom de flexwoningen, waarbij het college in gebrekkige communicatie deed voorkomen alsof alles al besloten was, is na kritiek van voornamelijk CVO, ABO en de buurtbewoners, het plan teruggetrokken en pas op de plaats gemaakt door het college.

Het komende jaar

Het komende jaar zal een druk jaar worden. Ingrijpende veranderingen, zoals de Omgevingswet, komen eraan. Maar ook vele voorstellen wat betreft ruimtelijke plannen, zoals WHC, de Kamphal en verbouwingen bij scholen, zal zeer veel van de gemeentelijke financiën gaan vragen. CVO heeft het college daarom bij de Perspectievennota al opgeroepen om hier al vroeg visie voor te gaan ontwikkelen, zodat er niet eerst ruimhartig geld wordt uitgegeven, het geld vervolgens op is, en daarna er nog noodzakelijke dingen moeten gebeuren.

Wat CVO gaat doen

De komende tijd zal CVO een luis in de pels zijn voor het nieuwe college. Daarbij kijken we kritisch naar de uitgaven van de gemeente, om zo goed op de gemeentefinanciën te kunnen letten. We willen 4 jaar lang zichtbaar zijn voor de inwoners, ook buiten de verkiezingen om. Zo kon u ons een tijdje geleden al vinden op de Broekermarkt. We zijn positief verrast dat zoveel mensen CVO al hebben weten te vinden.

Maandag 5 september houdt CVO weer een fractiespreekuur. Loopt u vast met gemeente, heeft u vragen of wil u input leveren? Kom dan vooral langs om 19:30 op het gemeentehuis. Van harte welkom!

Ook het komende jaar is CVO altijd benaderbaar en bereikbaar voor u!

De fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO)

www.cvoldebroek.nl

Deel dit artikel