ELBURG - In gesprek met Hubert Bruijnes, uitvoerder groenvoorzieningen bij de buitendienst. Hubert Bruijnes is uitvoerder groen en wertk al 32 jaar voor de gemeente Elburg. Hij stuurt de collega’s binnen het team groen aan en is het aanspreekpunt voor inwoners en aannemers.

Wat speelt er momenteel bij de buitendienst als het gaat om het openbaar groen?

In de zomer bestaan de taken uit maaien van gazons, de onkruidbestrijding van de bestrating en het bewateren van heestervakken en bomen. Helaas zijn er toch bomen die bezwijken onder de hitte. Ondanks dat we de grond vochtig houden verbrandt de zon het blad en kan de boom sterven.

Inwoners vragen wat we doen aan het onkruid tussen de stoeptegels/bestrating.

We maaien het onkruid met de hand weg, of we branden het weg. Ook bestrijden we het onkruid met heet water. Door de hitte van het water en van de brander barst de kern van het onkruid en sterft het af. We bestrijden het onkruid een aantal keer per jaar. Het is extra lastig om de parkeerplaatsen onkruidvrij te houden, door de geparkeerde auto’s.

Wat kun je als inwoner zelf doen om bij te dragen aan een nette, groene omgeving?

Inwoners kunnen zelf hun stoepje schoonhouden. Bijvoorbeeld, laat na een verbouwing of werkzaamheden geen zand achter. Wil je zelf branden of met heet water onkruid bestrijden, wees dan voorzichtig. Het beste is nog altijd wanneer je het onkruid handmatig verwijdert, voor de natuur en voor de veiligheid.

Zie het uitgebreide interview op www.elburg.nl

Deel dit artikel