ELBURG - Wethouder Bertus Jeensma heeft het beheer van de website Cultuurmenu Elburg overgedragen naar Stichting SCEE (Stichting Cultuureducatie Elburg). Kees van de Streek, voorzitter van Stichting SCEE, mocht symbolisch de nieuwe website in ontvangst nemen. Wethouder Bertus Jeensma: “Met de overdracht van de website van de gemeente naar Stichting SCEE zetten we een volgende stap in de doorontwikkeling. Stichting SCEE zal de website blijven uitbreiden met nieuw aanbod voor verschillende doelgroepen. Zo willen we samen onze inwoners, maar ook mensen van buitenaf inspireren met ons prachtige culturele aanbod”.

Cultuurmenu Elburg

Cultuurmenu Elburg is dé website waarop, in de toekomst, al het aanbod op het gebied van cultuur in Elburg terug te vinden is. In het verleden vond men hier vooral het aanbod voor leerlingen van het basisonderwijs. Voor alle groepen was het mogelijk om iets op het gebied van erfgoed, muziek en 'overig' te vinden en te gaan beleven. Vanuit de scholen ontstond de wens voor een breder aanbod. Door producten verder te ontwikkelen, kan het nu ook ingezet worden voor andere doelgroepen. Alles afgestemd op hun eigen behoeften. De website zal begin aankomend jaar ook gebruikt worden voor het delen van info, nieuwtjes, cultuurvacatures, enz. Wethouder Bertus Jeensma is enthousiast over deze nieuwe ontwikkelingen: “Een mooie uitdaging om samen te werken aan nieuwe producten. Producten die zowel culturele instellingen sterker kunnen maken en waarmee we inzetten op vraaggericht aanbod.”

Vernieuwingen

De website maakt het nu mogelijk om aanbod voor meerdere doelgroepen te plaatsen. Het is een centraal punt voor vraag en aanbod. Culturele instellingen bieden hun aanbod aan en geïnteresseerden kunnen direct via de website reserveren. Binnenkort zal een eerste serie van nieuw aanbod op de website te vinden zijn. Het gaat om aanbod vanuit musea voor diverse ouderen in onze gemeente.

De nieuwe website is vanaf 1 september overgedragen naar Stichting SCEE. Bij deze stichting is in eerste instantie de muziekschool ondergebracht. Nu dus ook de website. De stichting zal zich na deze stap vanaf 1 januari 2023 verder doorontwikkelen naar het Centrum voor Cultuur. Een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Daarnaast worden diverse partijen ondersteund en wordt er een netwerk(organisatie) gevormd. In een later stadium wordt de website uitgebreid met een breder en integraler aanbod, zoals recreatie, toerisme en (natuur)educatie. Hierbij krijgen alle doelgroepen een plek om deel te nemen. De gemeente werkt samen met culturele partners aan de realisatie van het Centrum voor Cultuur en zet daarmee in op een sterke culturele infrastructuur in Elburg.

Deel dit artikel