ELBURG - Op maandag 12 september 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. U kunt als inwoner inspreken; een toelichting geven of uw zorg delen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal.

Inspreken:

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen die geagendeerd staan, dan kunt u contact met de griffie opnemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering?

• Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen ODNV

• Raadsvoorstel Wimpel 6

• Vaststelling bestemmingsplan “Huisdijk 18 en 18a”

• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

• Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling jaarrekening 2021

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel