OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De geplande commissievergadering van Samenleving en Bestuur op 15 september is door gebrek aan agendapunten geannuleerd.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent welkom om de openbare vergadering op dinsdag 13 september bij te wonen. U kunt de vergadering ook digitaal volgen, zie hieronder bij het kopje ‘Uitzending volgen’.

Op de agenda

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L) op dinsdag 13 september 2022, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

Informerende nota Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.

Opiniërende nota Plan van aanpak transitie Omgevingsplan.

Voorstel vaststelling Verordening nadeelcompensatie gemeente Oldebroek (onder de Omgevingswet).

Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe; uitbreiding formatie en uitvoeringskosten).

Zonder bespreking

Verlenen van toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord- Veluwe (ODNV).

Vaststellen Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen via internet. Op 13 september kan dat via het ‘beeldscherm’ op de webpagina van de betreffende vergadering, zie oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Deel dit artikel