ELBURG - Op maandag 19 september 2022 gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

In eerdere bijeenkomsten hebben raadsleden met ambtenaren, burgemeester en wethouders gesproken over wat de voorstellen precies inhouden en vragen kunnen stellen. Inwoners konden inspreken; een toelichting geven of hun zorg delen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen; kan er een besluit worden genomen? Moet het besluit nog worden aangepast?

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering

- Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen ODNV

- Raadsvoorstel Wimpel 6

- Vaststelling bestemmingsplan “Huisdijk 18 en 18a”

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

- Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling jaarrekening 2021

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl

U bent ook van harte welkom in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel