Arjan Klein bij het verlaten autobedrijf Jan Bakker in Oostendorp.

Arjan Klein bij het verlaten autobedrijf Jan Bakker in Oostendorp.

ELBURG - “Kunnen er nog wel nieuwe woningen in gemeente Elburg worden gebouwd?”, zo vraagt de Elburger SGP-fractie zich bezorgd af. Het stikstof-probleem wat veel boeren de das omdoet, lijkt de broodnodige nieuw te bouwen woningen in Doornspijk, Oostendorp en Elburg, op de Hoge Enk en ’t Harde te dwarsbomen. “We koersen af op een sociaal en maatschappelijk drama, als er niet snel en pragmatisch gehandeld wordt!"

In schriftelijke vragen aan het college van B&W vragen de SGP’ers of het college de gemeenteraad, en in feite de hele gemeente, wil informeren over de stand van zaken. “In de afgelopen jaren is het plan De Dijkjes met prachtig resultaat gerealiseerd. Daarnaast liggen er andere woningbouwplannen binnen en buiten de bebouwde kom op ontwikkeling te wachten”, zo geeft fractievoorzitter Arjan Klein aan. “We willen graag een update horen over bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de Oostendorper locaties zoals voormalig tankstation BP Van Boven en het verlaten autobedrijf Jan Bakker, of over de stand van zaken in Doornspijk."

Meer woningen is geen doel op zich voor de SGP Elburg. “We merken dat de woningnood alleen maar toeneemt. Jonge stellen die zich graag in hun geboortedorp willen vestigen, krijgen geen kans. We zien bovendien dat de toename van vluchtelingen ook een extra beroep doet op de woningvoorraad van corporaties. Om nog maar niet te spreken over mensen met onbegrepen gedrag die vurig een eigen huisje wensen en nu langdurig in de opvang verblijven,” signaleert SGP'er Klein. “Een dak boven je hoofd is een van de basis levensbehoeften. Het wordt inmiddels meer een sociaal-maatschappelijk issue, dan een ruimtelijk vraagstuk."

Arjan Klein legt uit dat de vragen niet bedoeld zijn om het college voor ’t blok te zetten: “We begrijpen juist heel goed dat de portefeuillehouder niet zomaar in Elburg de landelijke en provinciale regels naar eigen inzicht kan aanpassen. Het gaat ons er echter om dat we als gemeenteraad en burgers tijdig meegenomen worden in de ontwikkelingen en weten waar we aan toe zijn. Bovendien doet Elburg mee in de ‘Kop van de Veluwe', een samenwerkingsverband van 5 gemeenten binnen Regio Zwolle, om in acht jaar tijd 5.000 huizen te gaan bouwen! Dan moet je toch samen een vuist kunnen maken?!”

De bouw van nieuwe woningen is bij de SGP altijd al een belangrijk onderwerp geweest. Dirk Bok, SGP-raadslid in de vorige raadsperiode, wist vorig jaar in de gemeenteraad unanieme steun voor een ‘raadsdashboard’ te krijgen. Dat moet een dashboard worden waarop eenvoudig te zien is hoever het met de bouwplannen staat. Dit dashboard wordt deze herfst verwacht.

De SGP is een landelijke partij die in de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten van Gelderland is vertegenwoordigd. De contacten met de provinciale en landelijke SGP-fracties worden goed benut, bevestigt Klein. “We hebben regelmatig contact met onze fracties in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer om de plaatselijke thema’s zoals woningbouw, landbouw en verkeersveiligheid daar op de agenda te krijgen.”

Deel dit artikel