ELBURG - Het doel van een jeugdboa is om sneller zicht te krijgen op jeugdgroepen (preventief) en een passende oplossing te bieden of grenzen te stellen aan gedrag van de jongeren (repressief). De twee jongste boa’s in de gemeente Elburg zijn sinds vorige week gecertificeerde jeugdboa’s.

Door met de jongeren in gesprek te gaan en ze ruimte te geven voor hun kant van het verhaal, proberen de jeugdboa’s een band op te bouwen met deze groep. De jeugd moet natuurlijk gewoon op straat kunnen zijn, op de voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken in de vorm van bijvoorbeeld openbaar dronkenschap, aanrichten van vernielingen, wildplassen, vervuiling van openbaar terrein of dat ze in de avond/nacht in speeltuinen rondhangen. Jeugdboa’s bieden jongeren altijd een kans om het gedrag aan te passen of te verbeteren.

Een boa kan verdachten aanhouden, boetes uitschrijven en waarschuwingsbrieven voor gebiedsverboden uitdelen. Afhankelijk van de situatie krijgen jongeren eerst een waarschuwing. Als dat niet helpt volgt een bekeuring.

Ook kan de jeugd met verschillende vragen of problemen bij de boa’s terecht via een persoonlijk gesprek. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de externe partners waarmee de gemeente samenwerkt, zoals politie, jongerenwerkers, kinderbescherming, Bureau Halt, etc. Via deze aanpak wordt geprobeerd om jeugdoverlast terug te dringen, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken te verbeteren, maar toch de jeugd jong te laten zijn.

Deel dit artikel