WEZEP - Vanaf 1 november 2022 geldt er tussen 21.00 en 06.00 uur een parkeerverbod op het ‘kleine Meidoornplein’. Het verbod is door burgemeester en wethouders opgelegd ter voorkoming van overlast en schade. Overdag blijft dit deel van het Meidoornplein gewoon toegankelijk voor het parkeren van auto’s.

Parkeerverbod en handhaving

Het parkeerverbod geldt voor een deel van het Meidoornplein, ter hoogte van huisnummers 21-43 en 67-81. Dit wordt ook wel het ‘kleine Meidoornplein’ genoemd. Daar mag tussen 21.00 en 06.00 uur niet worden geparkeerd. Het verbod wordt aangegeven middels een verkeersbord en er wordt gehandhaafd. Het blijft mogelijk om ’s nachts te parkeren op de rest van het Meidoornplein.

Overlast voorkomen

“Naar verwachting zullen de maatregelen leiden tot een afname van de nachtelijke overlast die omwonenden geregeld ervaren,” zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. “De gemeente stelt dit parkeerverbod in om de rust terug te brengen en overlast en overtredingen te voorkomen. Om ook in de toekomst mogelijke overlast tegen te gaan, werkt de gemeente aan maatregelen op het gehele Meidoornplein.” Deze maatregelen worden in 2023 gerealiseerd en zowel omwonenden als ondernemers worden bij de uitwerking hiervan betrokken.

Deel dit artikel