OLDEBROEK - De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds, die gehouden werd in de week van 11 tot 17 september, heeft in Oldebroek € 1391,- opgebracht. Dit is inclusief QR- opbrengst.

Het Prinses Beatrix Spierfonds bedankt iedereen voor hun bijdrage en ook de collectanten, die zich hiervoor hebben ingezet.

De collecte-organisatoren Alie Kroneman en Miranda Petersen hebben besloten om, na respectievelijk 44 en 17 jaar besloten met hun werkzaamheden te stoppen.

Er wordt daarom een nieuwe collecte-organisator gezocht. Mocht u dit op zich willen nemen, neem dan contact op met Miranda Petersen via e-mail s.petersen@kpnmail.nl

Deel dit artikel