ELBURG - De Culturele Stichting Elburg organiseert in de maanden oktober en november op vijf dinsdagavonden de cursus Muziekgeschiedenis.

De cursus gaat over hoogtepunten uit onze westerse muziekgeschiedenis. Daarbij gaat het niet alleen om feitjes en jaartallen, maar er zal ook aandacht zijn voor samenhang tussen verschillende kunstvormen in relatie tot muziek en voor de relatie tussen muziek en de maatschappelijke achtergrond in de periode, waarin die muziek geschreven is.

De cursus gaat over hoogtepunten uit onze westerse muziekgeschiedenis. Daarbij gaat het niet alleen om feitjes en jaartallen, maar er zal ook aandacht zijn voor samenhang tussen verschillende kunstvormen in relatie tot muziek en voor de relatie tussen muziek en de maatschappelijke achtergrond in de periode, waarin die muziek geschreven is. Dit gebeurt aan de hand van diverse voorbeelden en geprobeerd wordt daarbij te ontdekken hoe die verschillende achtergronden in de muziek terug te vinden zijn. Natuurlijk zult u veel muziek kunnen beluisteren.

Docent is Johan Hoeve. Johan was na zijn studie aan het conservatorium vele jaren docent muziek en muziekgeschiedenis aan het Lambert Franckens College in Elburg. Daarnaast is hij organist en dirigent.

Dinsdagavonden 1, 8, 15, 22 november en 6 december.

De cursus wordt gehouden in Wijkontmoetingscentrum Jeanne ‘d Arc, ’t Harde.

De kosten bedragen € 80,00. Inclusief twee maal koffie of thee per avond.

Aanmelden kan door betaling op rekening NL57RABO 0300667698, ten name van Culturele Stichting Elburg. Met vermelding cursus Muziekgeschiedenis.

Informatie via: culturele.activiteiten.elburg@gmail.com

Deel dit artikel