OLDEBROEK - Zaterdag 8 oktober is er in geloofsgemeenschap Luctor et Emergo een dag voor vrouwen. Marrianne Grandia komt die dag spreken over het thema ‘Woorden hebben kracht’.

Inloop vanaf 9.00 uur en om 9.30 uur begint de dag .Verwacht wordt dat de dag tussen 18.00 uur en 18.30 uur eindigt.

Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Er is een boekentafel aanwezig.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Opgave via de mail: biddenenvastenvrouwen@gmail.com

Voor informatie: Liesbeth van ’t Hul, tel: 06-12495809

Deel dit artikel