Stockimage

Stockimage

ELBURG - Ouderenzorgorganisaties Viattence, WZU Veluwe en Zorgverlening Het Baken slaan samen met Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht de handen ineen om (toekomstige) professionals en vrijwilligers in de zorg kennis te laten maken én te leren werken met innovatieve zorgtechnologieën. Hiermee spelen zij in op de uitdagingen die te zien zijn in het zorglandschap.

Zowel regionaal als landelijk kent de zorgsector een aantal uitdagingen als het gaat om zorgtechnologie. Regionaal kan men denken aan een veelheid aan zorgtechnologiemogelijkheden, maar de praktische ervaring met het gebruik en ook het daadwerkelijk kunnen gebruiken liggen niet binnen handbereik van cliënten en zorgprofessionals. Het gevolg hiervan is dat de praktische toepassing van zorgtechnologie sterk achterblijft bij de mogelijkheden.

Landelijk is er sprake van een samenleving die steeds meer digitaal wordt en zien we veranderingen in de bevolkingsopbouw en de (steeds complexere en toenemende) vraag naar zorg, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Tegelijkertijd ligt de nadruk op gezondheid in plaats van ziekte: positieve gezondheid en regie houden, zijn hierbij kernbegrippen.

Samen voor bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie

Met deze samenwerking willen de zorginstellingen en TZA IJssel-Vecht een antwoord vormen op deze uitdagingen en versnelling van implementatie van bewezen effectieve technologische toepassingen realiseren.

De zorgorganisaties trappen de samenwerking gezamenlijk af door het organiseren van een Zorgtechnologie Festival voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen bestaande zorgtechnologieën en toepassingen doorlopend worden getest zodat (toekomstige) professionals en vrijwilligers in de zorg hiermee kunnen kennismaken én leren werken. Daarbij werken zij in vier fases: bewustwording, acceptatie, adoptie en uiteindelijk implementatie. Iedere zorgorganisatie geeft op geheel eigen wijze vorm en inhoud aan het onderwerp zorgtechnologie, bijvoorbeeld door te het werken met commissies en het aanstellen van tech-ambassadeurs.

Deel dit artikel