OLDEBROEK - In de gemeenteraad van Oldebroek ligt het besluit zienswijzemogelijkheid ODNV voor. Er wordt een forse uitbreiding van capaciteit en geldelijke middelen gevraagd.

Het ODNV is kennispartner voor de leefomgeving voor onze gemeente en provincie. Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat o.a. uit milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving en het geven van milieukundig advies aan de deelnemers. Daarbij stimuleert de ODNV mensen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit biedt meerwaarde voor onze gemeente en samenleving.

Om de kwaliteit van werkzaamheden op peil te houden, wordt aanvullende financiering gevraagd. Het CDA is zeer kritisch op deze uitgave, immers het gaat om veel gemeenschapsgeld.

Het CDA ziet de noodzaak voor de extra investeringen, die worden gevraagd. De omgeving, waarin de dienst opereert is complexer geworden. Het ODNV heeft steeds meer moeite, om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast weten

we als gemeenteraad, dat de aankomende omgevingswet de nodige inzet en arbeid vergt voor een goede invoering. In het raadsgesprek is, wat het CDA betreft, voldoende onderbouwing gegeven, waarom de uitbreiding van de formatie noodzakelijk is.

Hoewel besluitvorming over een fusie nog moet plaats vinden, reserveert het college reeds een bedrag in de begroting. Wij kunnen het college hierin steunen. Besturen is vooruitzien en het college laat wat CDA betreft zien, dat zij anticipeert op de toekomst. Ook de reservering met specifiek doel en met geoormerkt geld, kunnen wij steunen.

Wilco van der Horst

Fractievoorzitter CDA Oldebroek

Deel dit artikel