ELBURG - In juni van dit jaar heeft Gemeente Elburg met veel verengingen, organisaties en clubs tijdens een avond het subsidiebeleid besproken. Wat kan beter? Wat missen jullie? Waar moet de gemeente in de toekomst op letten?

Al deze vragen en andere opmerkingen en tips zijn door de Gemeente Elburg verwerkt in een voorstel voor het nieuwe beleid.

Dit voorstel en het vervolg wordt besproken en toegelicht. Jullie zijn van harte uitgenodigd op 20 oktober van 17.00 tot 19.00 uur in het buurtgebouw van Oostendorp.

Er zal voor een warme maaltijd worden gezorgd. Wilt u via ondersteuning.sl@elburg.nl doorgeven met hoeveel personen jullie komen?

Deel dit artikel