ELBURG - Op maandag 10 oktober 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. U kunt als inwoner inspreken; een toelichting geven of uw zorg delen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal.

Inspreken

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen die geagendeerd staan, dan kunt u contact met de griffie opnemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via (0525) - 688 688.

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering?

3de begrotingswijziging 2023 GGD NOG.

Project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Verordening op gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

Goedkeuring jaarrekening 2021 van enkele stichtingen.

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via (0525) - 688 688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel