ELBURG - Op vrijdag 21 oktober wordt er een gezellige middag georganiseerd voor mensen met een bovengemiddelde leeftijd.

Ingrediënten zijn:

- Koffie of thee met iets lekkers

- Tijd voor ontmoeting

- Bemoediging vanuit de Bijbel

- Samen zingen uit de Joh. de heer bundel

Belangrijk detail, deze activiteit is niet kerkgebonden, iedereen is welkom... Dus kent u ouderen die hier naar toe zouden willen? Van harte welkom!

Adres: Vrije Evangelische Gemeente, Boterbloem 15 , Elburg

Informatie?

Neem contact op met Christiaan van Renselaar, tel. 06-55515571

Deel dit artikel