- De gemeente heeft de taak om de gezondheid van jongeren te bevorderen en middelengebruik onder jongeren tegen te gaan. Dit is een speerpunt van het CDA rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma “Oldebroek geeft Ruimte”.

“Iedere jongere, die we uit middelengebruik en verslavingsproblematiek kunnen houden, is winst. Dit is al onze investeringen waard! “

Om jongeren te beschermen bestaat de landelijke norm, dat jongeren onder de 18 jaar niet roken en niet drinken, daarom NIX 18. Het middelengebruik onder jongeren in onze regio neemt echter niet af en neemt op onderdelen zelfs toe. De acceptatie van alcoholgebruik onder jongeren op de Veluwe is hoog. 18% van de ouders stemt in met het gebruik. Dit is schadelijk voor jongeren. De huidige aanpak werkt onvoldoende. Dit vindt het CDA zeer zorgelijk.

De nieuwe aanpak richt zich meer op het voorkomen van de oorzaak , in plaats van het terugdringen van een probleem en is het bewezen effectief.

Wat wil dit project bereiken?

Het doel is een duurzame verandering te creëren naar een gezonde(re) leefstijl en omgeving voor jongeren. Dit betekent:

 afname van alcoholgebruik onder jongeren.

 verminderen van het roken onder jongeren.

 afname van softdruggebruik onder jongeren.

Een verbetering van de mentale gezondheid onder jongeren met als doel:

 dat het verhoogde risico op psychosociale problematiek onder jongeren afneemt.

 het aantal jongeren dat zich meestal gelukkig voelt, neemt toe.

 eenzaamheid onder jongeren neemt af.

 veerkracht en weerbaarheid stijgt.

 meer jongeren hebben matig tot veel vertrouwen in de toekomst.

Het projekt richt zich op vier pijlers, die het meeste invloed hebben op het gedrag van jongeren:

 vrijetijdsbesteding

 vrienden

 ouders

 school

Het is bekend, dat het betrekken van ouders cruciaal is. Zij hebben een enorme invloed op gedragsverandering bij hun kinderen. Ouders betrekken bij de aanpak zal dan ook een voorwaarde zijn.

Resultaten uit IJsland laten zien dat het effect op langere termijn zichtbaar is.

Hoewel verbetering van middelengebruik een lange adem heeft, wil het CDA graag een tussenevaluatie om te zien of deze aanpak ook werkt in onze regio en gemeente.

Kortom ons doel voor jongeren:

NIX18 en lekker in je vel zitten

Daar gaat het CDA voor!

Deel dit artikel