- Het CDA vraagt meer aandacht voor fysieke veiligheid voor onze inwoners. Dit doen we door in te zetten op intensivering van handhaving door blauw op straat en bijzondere opsporingsambtenaren, gericht op overlast of gevaarlijke situaties binnen onze kernen.

De commissie samenleving en bestuur werd geïnformeerd over het voornemen tot uitbreiding van de BOA capaciteit. De aanvullende boa-capaciteit is nodig om toezichthoudende taken goed uit te kunnen blijven voeren. In vergelijking met andere gemeenten heeft de gemeente Oldebroek minder BOA’s per inwoner.

De BOA inzet moet zich niet alleen beperken tot het Meidoornplein. Het CDA is kritisch geweest op de inzet van een Meidoornpleinmanager. Nu blijkt dat er geen behoefte meer is aan een manager, maar aan extra BOA-capaciteit zijn wij het hier helemaal mee eens.

Het college gaat nu op zoek naar een BOA met ruime ervaring. Iemand die kan verbinden en die in goed contact staat met de ondernemers en de inwoners. Iemand die signalen van overlast kan vertalen naar actie.

Boa’s verrichten belangrijk werk en zijn de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. Meer toezicht levert een bijdrage aan het verminderen van overlast op het Meidoornplein en in de gehele gemeente.

Een veilige leef- en werkomgeving is van het hoogste belang. Daarom vinden we preventie en gerichte aanpak belangrijk. Daar draagt uitbreiding van BOA’s aan bij.

Deel dit artikel