- De woningnood is groot, ook in Oldebroek. Dat is geen nieuws. Oudere inwoners herinneren zich misschien nog de tijd dat zij jong waren en dat de situatie in grote lijnen wel vergelijkbaar was. Ik heb inmiddels veel verhalen gehoord hoe mensen na hun trouwen nog een tijdje bleven ‘inwonen’ voordat er een eigen plekje was. En vaak moest er naast de huur ook betaald worden met arbeid. Veel vrouwen betaalden met zorg of huishoudelijke taken voor het onderdak. Dat is gelukkig verleden tijd. Maar ook nu is er niet zomaar voor starters gegarandeerd een eigen plekje. Dat is al jaren zo, maar de tekorten lopen op.

Als gemeente zien we dat natuurlijk graag anders. We willen een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Maar helaas, ook wij kunnen sommige problemen niet zomaar oplossen. Wat we wel kunnen doen, dat doen we ook. We kijken naar nieuwbouwlocaties en proberen daar zo snel mogelijk te bouwen. Maar dat snel duurt soms wel een tijdje. We hebben te maken met procedures en vergunningen, de beperkingen van stikstof want ook als gemeente kunnen we niet zomaar aan de slag gaan.

Daarnaast kijken we naar wat er, naast die nieuwbouwprojecten, nog meer aan mogelijkheden is. Dat kunnen flexwoningen zijn of tiny houses, maar er zijn natuurlijk heel veel meer opties. Misschien is een starters-appartement of mantelzorg-woning op het erf wel een goede optie. En zo zijn er vast en zeker meer mogelijkheden.

Om al die ideeën van onze inwoners op tafel te krijgen organiseren we nu het project Versneld wonen Oldebroek. Een project waarin we in zes inwonersavonden de ideeën van onze inwoners, ook van u dus, op willen halen. Welke kansen zien mensen om met hun eigen dorp mee te helpen deze grote opgave op te lossen. Hoe kunnen we tot extra woonruimte komen zodat er voor iedereen in de gemeente Oldebroek een fijne plek is?

Het woningprobleem is een probleem van ons allemaal. Niet alleen van ons als gemeente, maar zeker ook niet alleen van de mensen die op zoek zijn naar een woning. We moeten dit met elkaar bespreken. Waar is de ruimte, wat zijn de mogelijkheden? Daarom ben ik er groot voorstander van om het ook met elkaar en zo breed mogelijk op te pakken. Ik ken de sentimenten en ik lees de berichten op social media. Maar ik ken Oldebroek ook als een gemeente waar we betrokken zijn op elkaar en samen gaan voor mooie oplossingen. Waar we voor elkaar klaar staan en het beste met elkaar voor hebben.

Ik hoop van harte dat we op die manier met elkaar tot mooie ideeën en oplossingen komen. U bent van harte welkom!

Tanja Haseloop – Amsing

Burgemeester

Deel dit artikel