ELBURG - Op vrijdag 28 oktober a.s. is er een Joh. de Heer zangavond in de Vrije Evangelische Kerk Boterbloem 15 in Elburg. Het thema van deze avond is 'Éen toekomst vol van hoop'.

Muzikale medewerking wordt verleend door het kleinkoor “Musica Religiosa” uit Kampen o.l.v. Gerwin van der Plaats.

Algehele leiding ds. Sjoerd van der Velde

De avond begint om 19,30 uur. Vooraf is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de gemaakte onkosten.

Wat overblijft is bestemd voor de zendingswerkers van VEG Elburg.

Deel dit artikel