ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders wil onderzoeken of het mogelijk is om enkele nieuwe woningbouwlocaties versneld te ontwikkelen. Wethouder Lyda Sneevliet verwacht dat de woningbouwplannen uit de huidige woonvisie al ruim voor 2030 zijn ingevuld: “Onze wens is om door te gaan met bouwen. Zoals we in het collegeprogramma hebben aangegeven willen wij meer woningen realiseren voor onze inwoners. Daarom zoeken we nu uit wat onze toekomstige woningbouwopgave is en op welke plekken we kunnen bouwen. En we zoeken een antwoord op de vraag waar we woningen versneld kunnen bouwen. Zo kunnen we beter aan de huidige vraag voldoen.”

Voor de uitvoering van de verkenning schakelt het college een deskundige op het gebied van woningbouwversnelling in. Daarbij vraagt de gemeente de provincie om ondersteuning bij deze verkenning. Volgens wethouder Lyda Sneevliet zal het antwoord op de vraag terugkeren in de actualisatie van de Omgevingsvisie: ”De huidige Omgevingsvisie uit 2018 biedt onvoldoende ruimte. Bij de actualisatie verkennen en verwoorden we de gemeentelijke ambities tot 2040, ook die op het gebied van woningbouw.”

Naast woningbouw wordt daarbij onder andere gekeken naar de opgaven en ambities op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid duurzaamheid en het voorzieningenniveau. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingsvisie wil het college al zoveel mogelijk duidelijkheid over mogelijke woningbouwlocaties, waar al op korte termijn nieuwe woningen kunnen komen.

Deel dit artikel