- De asielcrisis houdt de gemoederen de laatste tijd flink bezig. Schrijnende situaties in Ter Apel, maar ook meer dan begrijpelijke onrust onder vele Nederlanders, bijvoorbeeld omdat asiel-staatssecretaris Eric van der Burg gemeenten overvalt en overruled (zoals Tubbergen) door daar zonder instemming van de gemeenten asielzoekerscentrums te vestigen. De regering slaagt er maar niet in om een werkend asielbeleid te voeren. Helaas lijkt daarmee het einde van dit probleem nog niet in zicht, met alle gevolgen van dien.

Dit probleem houdt vele mensen bezig, maar ook gemeenten. Er komen op dit moment namelijk veel verzoeken binnen bij gemeenten vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente Oldebroek doet op dit moment al veel om statushouders te huisvesten, en vangt ook relatief veel Oekraïners op, vergeleken andere gemeenten. Het college schrijft daarnaast dat vanuit het COA wordt ingezet op huisvesting van asielzoekers in hotels en groepsaccommodaties. Dat type opvanglocaties zijn, aldus het college, niet beschikbaar in onze gemeente.

Toch wil CVO weten hoe het er op dit moment voorstaat in de gemeente Oldebroek. Wat speelt er op dit moment al, en hoe gaat het college daar (in de toekomst) mee om? Dit is van belang om onrust, vanwege van eventuele geruchten, te beperken. Maar bovenal stelt CVO deze vragen omdat voor ons voorop staat dat onze inwoners hierin altijd tijdig en volledig in meegenomen dienen te worden. Onze inwoners moeten volgens ons altijd in de gelegenheid worden gesteld om inspraak te kunnen leveren wanneer er een verzoek komt voor een (toekomstig) azc.

Daarom stelt de fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) de volgende vragen aan het college van Oldebroek:

Schriftelijke vragen AZC:

1) Is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit moment in gesprek met de gemeente voor eventuele opvanglocaties in de gemeente Oldebroek?

2) Weet de gemeente of het COA op dit moment bezig is met het opkopen of bekijken van locaties in de gemeente Oldebroek voor het vestigen van een asielzoekerscentrum?

3) Is het college met CVO van mening dat, wanneer het COA (of ministerie) zich meldt voor een eventueel asielzoekerscentrum, de gemeenteraad hier tijdig over geïnformeerd moet worden, zodat de lokale politiek hier, na uitvoerig gesprek met onze bevolking, een afgewogen keuze in kan maken en niet voor een voldongen wordt gesteld?

3a) Zo ja, in welk stadium van een dergelijk traject zal het college dan de gemeenteraad informeren?

3b) Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO),

Tom de Nooijer

Deel dit artikel