ELBURG - “We hebben voor 2023 een sluitende begroting en ook voor de volgende jaren zien de cijfers er op dit moment goed uit.” Wethouder Lyda Sneevliet is tevreden over dit resultaat: “Eerder begrepen we dat we een forse korting zouden krijgen. Dat is niet het geval. Wel zorgt Den Haag voor veel onzekerheid bij de gemeenten. We letten met elkaar dan ook goed op de taken die we overgeheveld krijgen en de hieraan verbonden financiële afspraken.” De gemeenteraad bespreekt de begroting in de vergadering van 14 november 2022.

In deze begroting is veel ruimte voor het nieuwe beleid dat in het collegeprogramma staat. Toch heeft wethouder Lyda Sneevliet hier een dubbel gevoel bij: “Gelukkig gaat het met veel inwoners goed. Toch is er een groeiende groep inwoners, ook in onze gemeente, die het moeilijk heeft. Deze mensen maken zich elke dag zorgen over hun uitgaven. Daarom vind ik het voor hen zelfs wat lastig om te zeggen dat we er als gemeente goed voor staan, terwijl ik weet dat dit bij hen niet het geval is. Gelukkig lukt het om de noodzakelijke voorzieningen en ondersteuning voor deze mensen in stand te houden.”

Forse investeringen

Om de dienstverlening aan inwoners goed op peil te houden, investeert het college flink in het gemeentelijk apparaat. Voor de gewenste uitbreiding, opleiding, ontwikkeling en ondersteuning is € 500.000 per jaar gereserveerd. Ook het woningbouwprogramma krijgt veel aandacht. Daar staat in deze begrotingsperiode elk jaar € 200.000 voor. Voor het vergroten van veilig weggebruik is € 60.000 gereserveerd. De extra aandacht voor het afremmen van het drugsgebruik en alcoholgebruik staat voor € 30.000 in de boeken. Voorbeelden van eenmalige uitgaven zijn het onderzoek naar een betere ontsluiting van bedrijventerrein Kruismaten € 150.000 en het opzetten van een ruiter/wandel/mountainbikeroute van € 50.000. We geven dan elk jaar € 1.000.000 extra uit. Daar komt in 2023 nog eenmalig aan extra uitgaven van € 1.000.000 bij.

De financiën van onze gemeente staan er nu goed voor. De toekomst van de begroting is minder zeker. We hebben te maken met veel onzekerheid en dat krijgt zijn financiële vertaling. Wethouder Lyda Sneevliet hierover: “De ervaring leert dat – gelukkig – de soep vaak niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Hoe dit over vier jaar uitpakt weten we gewoon niet. We houden daarom in ieder geval rekening met verschillende scenario’s.”

Meer informatie over de begroting, deze staat maandag 31 oktober op www.elburg.nl

Deel dit artikel