ELBURG - Op maandag 7 november 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, burgemeester en wethouders. U kunt als inwoner inspreken; een toelichting geven of uw zorg delen.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal.

Inspreken:

Wilt u inspreken op een onderwerp dat geagendeerd is? Dan kunt u contact met de griffie opnemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Wat is het onderwerp van de vergadering?

• Meerjarenbegroting 2023-2026

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel