- Is de begroting van het college realistisch? Wat het CDA betreft wel! Deze is in overeenstemming met ons CDA verkiezingsprogramma: CDA wil geen lastenverzwaring voor de inwoners We willen een betrouwbaar, financieel beleid en geen verhoging van OZB, afvaltarieven en te betalen kosten voor diensten.

Het CDA is blij dat het college een sluitend meerjarenperspectief laat zien. Het college uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP) geeft ambities weer voor de toekomst met concrete speerpunten en activiteiten. Het college wil dit realiseren binnen de beschikbare extra middelen en heeft terughoudendheid betracht waar het gaat om inzet van structurele middelen

Als CDA waarderen wij dat! Niet rücksichtsloos geld uitgeven, maar incidentele uitgaven gebruiken om ambities te verwezenlijken.

Het college toont met deze begroting een proactieve en daadkrachtige aanpak, waarin kansen en uitdagingen voor onze gemeente en toekomst voortvarend worden aangepakt.

Deel dit artikel