- Provinciale wegen worden grofweg eens in de 10 jaar grondig herzien, zo ook de Zuiderzeestraatweg (N308) in Oldebroek. De laatste keer dat deze weg is herzien, was in 2020. Op dat moment zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd, zeker niet wat betreft verbetering van de verkeersveiligheid. In 2020 was al bekend dat de Zuiderzeestraatweg onveilig was. CVO wil weten wat de gemeente toen, voorafgaand aan dit moment voor groot onderhoud, heeft gedaan om de onveiligheid en verbeteringsmaatregelen onder de aandacht te brengen van de provincie. De gemeente heeft hier volgens ons een cruciale rol in te vervullen en te pakken. CVO bijt zich vast in dit dossier en wil weten of de gemeente dit wel voldoende heeft gedaan.

Om die reden stelt de fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) de volgens schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek:

1) Heeft het college inzet gepleegd om de onveiligheid van de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek onder de aandacht te brengen van de provincie, voorafgaand aan het moment voor groot onderhoud in 2020 vanuit de provincie?

1a. Zo ja, wat dan? Zo nee, waarom niet?

1b. Indien het antwoord op vraag 1 ‘ja’ is: hoe verhoudt zich dat tot de uitspraak van de provincie Gelderland in een artikel van De Stentor op 7 november 2022, waarin de provincie zegt dat de provincie ‘pas vanaf juli 2022 in overleg is met de gemeente Oldebroek over een grote aanpassing aan de weg’?

2) Heeft het college, voorafgaand aan het grote provinciale onderhoud, specifieke maatregelen onder de aandacht gebracht van de provincie die de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg verbeteren?

2a. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3) Heeft de gemeente Oldebroek, voorafgaand aan de provinciale herziening, een inspraakmogelijkheid georganiseerd voor onze inwoners van de gemeente Oldebroek, om daarbij hun input te vragen voor eventuele veranderingen aan de Zuiderzeestraatweg?

3a. Zo ja, welke? Wat is daar toen uitgekomen? Heeft de gemeente die input van inwoners toen ook overgebracht aan de provincie?

Zo nee, waarom niet? Het is immers gebruikelijk dat er, voorafgaand aan groot onderhoud, een inspraaktraject wordt georganiseerd. Is het college van mening dat dit wel had moeten gebeuren?

Daarnaast nog twee andere zaken over de Zuiderzeestraatweg:

Allereerst, vandaag verscheen er een vervolgartikel in De Stentor over de vraag waarom wijzigingen aan deze weg zo lastig zijn. De korte samenvatting is: de provincie wijst naar de gemeente, en de gemeente wijst naar de provincie. Onacceptabel, wat CVO betreft! Bij dit bestuurlijk onvermogen zijn onze inwoners niet gebaat. CVO heeft op Facebook uitgebreid gereageerd op het betreffende artikel. Klik hier voor onze reactie.

Tot slot, in dit artikel van De Stentor werd ook duidelijk dat de Provincie nog steeds niet de urgentie inziet om de Zuiderzeestraatweg eerder te gaan aanpakken. Daarmee is het belang van de CVO-petitie over de Zuiderzeestraatweg des te groter geworden. Teken dus massaal, zodat we een gezamenlijk krachtig signaal kunnen afgeven als samenleving aan de Provincie Gelderland!

Ga naar https://zuiderzeestraatweg.petities.nl/en teken, net als meer dan 500 inwoners, ook! Woensdag 16 november zullen we de petitie overhandigen aan de leden van de Provinciale Staten van Gelderland!

Namens de fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO),

Tom de Nooijer

Deel dit artikel