- Het CDA heeft in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag 10 november een motie ingediend over de toenemende aanwezigheid van de wolf. De motie is medeondertekend door ABO en VVD. De motie geeft aan, dat er zorgen leven onder zowel beroepsmatige als hobbymatige houders van kleinere landbouw huisdieren zoals schapen, geiten enz.

Aangegeven wordt, dat de wolf steeds meer slachtoffers maakt onder landbouwhuisdieren. Momenteel is ingrijpen slechts aan de orde als wolven gevaarlijk of problematisch gedrag vertonen, in relatie tot mensen en in het geval er hybridisatie met honden zou optreden. Omdat de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag zijn om maatregelen toe te staan of te laten nemen, wordt het college van B&W opgeroepen om de zorgen bij de provincie Gelderland kenbaar te maken. Ook willen ze, dat er bij het college van Gedeputeerde staten van Gelderland op aangedrongen wordt om op korte termijn in overleg te treden met de agrarische ondernemers en houders van (hobby) vee en met de omliggende gemeenten, met als doel knelpunten te inventariseren en oplossingen te vinden.

Het CDA is blij, dat deze motie door de hele raad wordt ondersteund. Op de website van het CDA kan de motie worden gelezen.

Deel dit artikel