- CDA Oldebroek kijkt tevreden terug op de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op donderdag 10 november. Het CDA is blij, dat het college een sluitend meerjarenperspectief kan laten zien.

Ook is het CDA blij te lezen dat:

- er incidenteel geld beschikbaar komt om onderzoek te doen naar maatregelen om de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg te verbeteren

- dit college in- en uitbreidingslocaties voor bedrijven wil vaststellen

- het college investeert in verbetering van de publieke en sportieve functie van accommodaties, zoals de drie ontmoetings- en beweegplekken voor 12 tot 100-jarigen in de gemeente

- het college extra kosten inraamt voor bestrijding van grotere armoede onder de inwoners. Energiearmoede is daar een duidelijk voorbeeld van

- het college sterk inzet op het programma Vitaal Platteland om te werken aan een duurzame en klimaatbestendige inrichting van onze omgeving.

- er vanaf nu tot 2030 minstens 950 woningen worden gerealiseerd. Wij ondersteunen het college om maximaal aan te haken bij de verstedelijkingsstrategie van onze regio. Wat het CDA betreft is dit getal geen maximale bovengrens, maar een eerste stap is naar meer woningen.

Tot slot toont het college met deze begroting een proactieve en daadkrachtige aanpak, waarmee kansen en uitdagingen voor onze gemeente voortvarend worden aangepakt. Het CDA kan daar trots op zijn.

Deel dit artikel