- Het CDA heeft in de raadsvergadering van donderdag 10 november een motie ingediend over de Zuiderzeestraatweg. In het verkiezingsprogramma heeft het CDA zich hard gemaakt voor een verbeterde verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Als onderdeel van een landelijke partij kan worden teruggevallen op de collega’s in de provincie. Uit deze contacten blijkt, dat een mogelijke rondweg op korte termijn zeker niet realiseerbaar is en de provincie terughoudend is om deze te realiseren.

Deze ruggenspraak heeft enige tijd in beslag genomen, en heeft er toe geleid dat het CDA er nu voor kiest verder niet af te wachten, maar oproept, middels een motie, tot een constructieve bijdrage aan een oplossing om deze weg veiliger te maken en het gevoel van verkeersveiligheid bij onze inwoners te vergroten. Daarbij behoort snelheidsverlaging tot de mogelijkheden.

Het CDA kiest voor zorgvuldige concrete voorstellen, die leiden tot een betere en veiligere leefomgeving en die leiden tot een daadwerkelijke oplossing. We zijn dan ook blij, dat de motie donderdag door bijna de hele gemeenteraad is ondersteund!

Op de website van het CDA kan de motie worden gelezen.

Deel dit artikel