- Het is een woord waar ik een soort haat-liefde-verhouding mee heb - tevreden. Natuurlijk, het is goed om tevreden te zijn. Om te waarderen wat je hebt. De goede dingen te koesteren. Om dankbaar te zijn. Trots op dat wat er is of is gedaan. Tegelijkertijd zit het in me om de lat hoger te leggen, om te kijken of het nóg beter kan. Dan lijkt het al snel alsof je niet tevreden bent. En dat is absoluut niet het geval. In mijn ogen kunnen die dingen heel goed samen gaan; al is het wel minder makkelijk, zeker ook voor mezelf.

Als burgemeester ben ik iedere week opnieuw met heel veel verschillende dingen bezig. Een raadsvergadering, gesprekken met collega’s in het land, gesprekken met de politie, inwonersavonden en vorige week zelfs een interview op televisie. Mensen vragen me na afloop vaak of ik tevreden ben. En eerlijk is eerlijk, eigenlijk kan ik altijd wel iets bedenken wat anders of beter had gekund.

Tegelijkertijd weet ik ook dat het eigenlijk niet zo belangrijk is wat ik er van vind. Het is belangrijker dat u, als inwoner van Oldebroek, tevreden bent. Dat u weet dat er naar u wordt geluisterd, dat uw inbreng er toe doet, dat uw belangen goed worden behartigd.

Inmiddels weet ik heel goed dat het heel lastig is om alle mensen tevreden te houden. Misschien kan ik beter zeggen ‘ondoenlijk’. Het gezegde ‘zoveel mensen, zoveel wensen’ komt niet zomaar uit een hoge hoed tevoorschijn, maar klopt als een zwerende vinger. En toch…

En daarom kijk ik toch met tevredenheid, nu we halverwege het proces zijn, naar de bewonersavonden over Versneld Wonen. Op het moment dat ik dit schrijf liggen drie van de zes avonden achter ons. Stuk voor stuk waren het avonden met een heel goede opkomst, met een erg grote betrokkenheid en met een opbrengst om u tegen te zeggen. Zoveel ideeën worden er geopperd, ideeën waar we ook echt wat mee kunnen. Zoveel mensen willen een bijdrage leveren, zien kansen. Dat is precies hoe we het in gedachten hadden.

En ik vind het mooi als ik aanwezige inwoners hoor zeggen dat ze het een waardevolle avond vonden. Dat ze het waarderen om in gesprek te gaan en kunnen vertellen over hun wensen en dromen, maar zeker ook over hun frustraties en soms boosheid. Natuurlijk, ook dat mag er zijn.

De rode draad van deze avonden is dat we willen luisteren. Dat we van u willen horen wat er, volgens u, in onze gemeente wel en niet moet kunnen. Dat we die geluiden meenemen in de plannen die we gaan maken. Dat we daardoor straks ook uit kunnen leggen waarom sommige dingen niet kunnen of mogen. Natuurlijk weet ik dat er dan mensen zullen zijn die niet tevreden zijn over de uitkomst. En ook daar moet ruimte voor zijn.

Ondertussen kijk ik uit naar de ontmoetingen tijdens de andere drie inwonersavonden. Woont u in Oosterwolde, Noordeinde of Wezep? Dan hoop ik u nog te ontmoeten!

Tanja Haseloop – Amsing

Burgemeester

Deel dit artikel