HOGE ENK - Op 15 december a.s. houdt Buurtverenging De Hoge Enk een Kerstzangavond in dorpshuis Ons Huus/

Daarvoor zoekt de buurtvereniging koorliefhebbers die op die avond willen meezingen in een projectkoor. Hiervoor zijn twee repetities in het dorpshuis.

De eerste is op zaterdagmiddag 10 december, aanvang 14.00 uur. De tweede repetitie is op maandagavond 12 december, aanvang 19.30 uur.

Deel dit artikel