ELBURG - Een gezellige middag voor mensen met een bovengemiddelde leeftijd met als thema ‘Een toekomst vol van Hoop’. Op vrijdag 25 november wordt er weer een ouderenmiddag gehouden in de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boterbloem 15 in Elburg.

Ingrediënten zijn:

- Koffie of thee met iets lekkers

- Tijd voor ontmoeting

- Bemoediging vanuit de Bijbel

- Samen zingen uit de Joh. de heer bundel

Belangrijk detail, deze activiteit is niet aan kerk gebonden, iedereen is welkom. Dus kent u ouderen die hier naar toe zouden willen? Van harte welkom!

Neem voor meer informatie contact op met Christiaan van Renselaar, tel. 06-55515571

Deel dit artikel