ELBURG - Op dinsdag 8 november heeft de gemeente Elburg bezoek gehad uit van de Waarderingskamer. Dit is een soort accountant die alle gemeenten controleert, op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De gemeente Elburg heeft de controle door de waarderingskamer met glans doorstaan.

De medewerkers WOZ-gegevensbeheer en Belastingen die werken aan correcte WOZ-data en WOZ-beschikkingen hebben een hoge waardering gekregen voor het werk wat zij doen. Van een vier-sterren gemeente is de gemeente Elburg gegaan naar de maximale vijf-sterren gemeente. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak is erg blij met dit resultaat: “In de afgelopen drie jaar hebben de medewerkers van WOZ-gegevensbeheer en Belastingen er echt de schouders ondergezet. Zij wilden het graag goed doen voor de mensen waar het om gaat. Daardoor kloppen de WOZ-beschikkingen in hoge mate, loopt het proces goed en krijgt de gemeente op tijd de financiën binnen.”

Samenlevingsbrede onderwerpen

Dankzij de inkomsten uit de belastingen kan de gemeente veel in gang zetten. In de gemeente Elburg gaat het om een bedrag van rond de € 4,4 miljoen. Daar betaalt de gemeente veel samenlevingsbrede ondersteunende onderwerpen mee. De totale begroting van de gemeente omvat € 66 miljoen en de meeste inkomsten krijgt de gemeente van het Rijk.

De gemeente krijgt in de periode van de verspreiding van de WOZ-aanslagen, begin februari, vaak veel vragen. Door de medewerkers Belastingen wordt per huishouden goed gekeken naar wat een correcte aanslag is. Uiteraard staat hierbij altijd de weg open om vragen te stellen, om bezwaar te maken en zelfs in beroep te gaan. Doordat de basisgegevens, zoals de gebruikersoppervlakte van een woning of bedrijf, goed zijn bepaald, wordt in de gemeente Elburg steeds minder van dit recht gebruik gemaakt.

Deel dit artikel