ELBURG - Donderdag 24 november heeft een groep inburgeraars hun handtekening gezet onder hun participatieverklaring. Hiermee sluiten zij een belangrijk onderdeel af van het inburgeringsexamen. Iedereen die moet inburgeren moet ook de participatieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaren zij de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en de respecteren. Wethouder Bertus Jeensma was bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig namens de gemeente.

Tijdens het inburgeringstraject hebben de cursisten via workshops of excursies kennis gemaakt met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk bijvoorbeeld aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Het zijn serieuze onderwerpen, maar tijdens de workshops is er ook tijd om ervaringen met elkaar te delen en plezier te hebben.

De organisatie van het Participatieverklaringstraject is in handen van Vluchtelingenwerk, Stichting WIEL en de gemeente Elburg. Het gevarieerde programma zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van vele enthousiaste inwoners, organisaties en ondernemers.

Deel dit artikel