ELBURG - Ook in de gemeente Elburg wonen arbeidsmigranten. De afspraken hierover staan in de notitie Doelgroepenbeleid van gemeente Elburg. In 2021 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om de afspraken op bepaalde onderdelen aan te scherpen. Het bureau Public Result heeft hierbij geholpen en heeft in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn.

De uitkomsten daarvan wil Gemeente Elburg met u, als inwoner van gemeente Elburg, bespreken, zodat u mee kunt praten over het gemeentelijk beleid. Daarom is er een digitale bijeenkomst op maandagavond 19 december 2022 van 19.30 – 20.30 uur.

Aanmelden

Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan evianne.brouwers@publicresult.nl. Aanmelden kan tot en met donderdag 15 december a.s. U ontvangt enkele dagen vóór de bijeenkomst een link waarmee u kunt deelnemen aan het digitale overleg.

Notitie Doelgroepenbeleid van gemeente Elburg

Deel dit artikel