Foto Marco van Doorn

Foto Marco van Doorn

OLDEBROEK - Op woensdag 7 december 2022 is de ledenvergadering voor de Chr. Oranjevereniging Oldebroek. Aanvang 20:00 uur in Kokki’s Zuiderzeecafé, Zuiderzeestraatweg 143 in Oldebroek. Leden van de vereniging zijn van harte welkom.

In deze vergadering wordt terug gekeken op de afgelopen twee jaar en vooruit naar de activiteiten van 2023 zoals de bingoavond op 20 januari 2023 in de kantine bij OWIOS voor zowel leden als niet leden. Nadere informatie volgt. De stukken voor de verga-dering liggen ter inzage bij de secretaris/penning-meester G. Wessels.

Deel dit artikel